Objectius i Resultats

QUÈ BUSQUEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

Amb l’actual projecte “Transformant el nostre món; educant en principis i valors de l’Economia del Bé Comú en Formació Professional” es pretén formar i dotar de recursos a l’alumnat i professorat de la Formació Professional Superior d’Administració i Finances dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. També es realitzarà una revisió del currículum per a realitzar un informe de recomanacions per a introduir els aspectes estratègics de l’EBC, els ODS i la sostenibilitat (ambiental, social i econòmica) en aquest; i testar (en el primer curs acadèmic) i crear (en el segon curs) uns materials didàctics per a la introducció dels criteris citats a l’aula a través del projecte d’empresa de l’alumnat.

Objectiu general

Impulsar el compromís de la Formació Professional valenciana en la defensa dels ODS, alienada amb els DD.HH, a través dels principis i valors de l’EBC com a línia estratègica (dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat mediambiental, participació democràtica i Transparència).

Objectiu específic

Promoure en la Formació Professional a la CV la consciència crítica i la participació per al foment d’un desenvolupament humà sostenible per a tots i totes, prenent com a ferramenta estratègica els principis i valors de l’EBC (Economia del Bé Comú).

PÚBLIC DESTINATARI DEL PROJECTE

Alumnes de FP Superior d’Administració i Finances

Professorat de FP

Centres educatius de Formació Professional

 

 

RESULTATS (del projecte precedent desenvolupat als centres educatius d’ESO)

PRIMERA ETAPA: Curs acadèmic 2019-2020

Hem treballat una experiència pilot amb l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Betxí. Hem format amb material específic a 38 famílies i 3 membres del professorat sobre què és l’EBC i sobre com implementar aquest model, tant en l’àmbit personal com organitzacional, pot contribuir a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A d’ací, vam dur a terme 12 sessions en cadascuna de les 3 tutories amb l’alumnat de 4° d’ESO del centre perquè, en grups, desenvolupen proposades per a implementar l’EBC en organitzacions de la seua comunitat.

Durant el projecte, hem testat els materials didàctics i les metodologies. S’ha gravat el procés amb la finalitat de publicar un vídeo promocional de l’estratègia educativa.

SEGONA ETAPA: Curs acadèmic 2020-2021

Després de l’experiència pilot a Betxí, els resutalts de la segona fase son els seguents:

 • R1. SENSIBILITZAR A  LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA NECESSITAT D’EDUCAR PER AL BÉ COMÚ, EN DDHH I ODS PER AL CANVI QUE NECESSITEM CAP A UNA CIUTADANIA GLOBAL
  • 9 instituts de secundària de la Comunitat Valenciana els participants i adherits a la Xarxa de Centres educatius del projecte “Transformant el nostre món”:
   1. IES Betxí (FASE I)
   2. IES Betxí (FASE II)
   3. IES Honori Garcia (La Vall d’Uixó)
   4. IES Benigasló (La Vall d’Uixó)
   5. IES Botànic Cavanilles (La Vall d’Uixó)
   6. IES Jaume I (Borriana)
   7. IES La Vall Digna (Tavernes de la Vall Digna)
   8. IES Massamagrell
   9. IES La Murta (Alzira)
   10. IES Gabriel Miró (Oriola)
  • 10 formacions a families de l’alumnat de 4 d’ESO.
  • Coordinació amb equips directius, claustre de professorat: Programa aprovat al Consell Escolar i integrat a la PGA (Programació General Annual).
 • R2. FORMAR ALUMNES DE 4º DE L’ESO EN PRINCIPIS I VALORS EBC, EN EL MARC DE L’APRENENTATGE COOPERATIU, EQUITATIU I INCLUSIU.

  • Han participat un total de 530 alumnes de 28 grups de 4º d’ESO; 62 durant la FASE I i 468 durant la FASE II

  • El projecte s’ha desenvolupat en les tutories i en les assignatures d’Economia i d’IAEE (Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial)

  • L’alumnat ha generat un total de 40 projectes que responen a una necessitat propera incloent els principis i valors de l’EBC.

  • S’han gravat 6 vídeos on expliquen el seu projecte.

  • L’equip de 12 educadors/es i voluntaries ha desenvolupat un total de 120 sessions. El professorat ha donat continuitat amb 216 sessions desenvolupades. Amb un total de 336 sessions (una mitja de 12 sessions per grup)

 • R3. FORMACIÓ DE PROFESSORAT EN RECURSOS I CAPACITATS DOCENTS QUE LI PERMETEN REALITZAR UNA PROMOCIÓ DELS DDHH, ODS, EBC CRÍTICA.

  • 31 docents participants al “Curs de formació al professorat: TRANSFORMANT EL NOSTRE MÓN”

  • 20 docents signen un compromís per continuar el programa el pròxim curs academic 21/22

  • 8 persones facilitadores/educadores i 4 persones voluntaries formades en el programa

 • R4. PROPOSTA DE PEDAGOGIA PER AL BÉ COMÚ, MITJANÇANT UN PROCÉS D’INVESTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPATIVA 

  • MEICRI-UJI per desenvolupar l’informe d’investigació-acció participativa durant els dos anys del projecte.

  • Treball en xarxa amb l’Associació Valenciana per al foment de l’Economia del Bé Comú.

  • Integració en el moviment internacional de l’Economia del Bé Comú I l’estrategia 2030 de les Nacions Unides

 • ALTRES RESULTATS