Com crear una empresa sostenible i del Bé Comú?

Amb la següent sèrie de vídeos, podràs reflexionar i conèixer accions per dur a terme la transformació del projecte d’empresa cap a la sostenibilitat social, ambiental i econòmica així
com mesurar el grau en el qual aquests aspectes estan presents als projectes de l’alumnat per desenvolupar una idea de negoci a través de l’APP Calculadora EBC.