Per què?

economia_bien_comunTenim molt clar que la societat en el seu conjunt reconeix que no estem fent bé les coses, que hem de canviar el rumb. Cada dia amb més força, els ciutadans declaren la seua preocupació per la deriva que la situació mundial està prenent i demanen un canvi en la manera de veure i fer les coses. La proximitat d’aquest canvi en la manera de veure i fer les coses ho explica la sola evolució dels Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni – ODM, cap als Objectius del Desenvolupament Sostenible – ODS.

Els primers se centraven en els símptomes de l’agenda social i els segons se centren en les causes bàsiques dels problemes per a un desenvolupament sostenible, en l’econòmic, el social i l’ambiental. La visió dels ODS com a metes, el Dictamen del CESSAMENT com a aval i les propostes de l’Economia del Bé Comú com a eines estratègiques, fan que les nostres esperances cresquen i s’assenteixen, en la confirmació que són la resposta a la demanda cada vegada més creixent de la societat cap a la necessitat d’un canvi en el sistema cap al Ben Comú. Preguntem-nos si no de què anaven a haver eixit aquestes propostes? Sens dubte açò ens confirma alguna cosa que l’EBC defensa: que és el poble sobirà el que pugues i deu canviar les coses.