Qui som?

La Fundació Novessendes és una fundació cívica ubicada a Betxí, que treballa amb la missió de millorar la societat i el benestar dels ciutadans en el seu àmbit territorial d’actuació, cercant la implicació de les persones, grups i entitats en eixe objectiu compartit de millora comunitària.

Per què ho fem?

Com a fundació tenim la responsabilitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania al nostre territori, cercant respostes front problemes que afecten a les persones i el desenvolupament local. Entenem que la participació de la ciutadania és el camí per a la construcció del bé comú, des de la creació d’un espai compartit per a millorar l’entorn.

Què fem?

Treballem dia a dia per a obrir camins de participació social. Promovem processos comuns des de la responsabilitat i el compromís cívic, recolzem iniciatives de persones i organitzacions de la ciutadania, i portem a la pràctica projectes que aporten valor per a la construcció d’un món més harmònic i un desenvolupament sostenible.

Com ho fem?

Volem ser una fundació del poble i per al poble, que convoca els ciutadans, les associacions, els poders públics, les empreses i les institucions, perquè junts podem dissenyar solucions innovadores i proveir els mitjans per a portar-les endavant.

Des de quan?

Novessendes es va fundar l’any 2001 per Cartonajes de la Plana, SL. com a fundació d’empresa relacionada amb la responsabilitat social empresarial amb la visió de l’empresa com a un instrument al servei de la solidaritat, que s’ha de comprometre amb la comunitat on es desenvolupa. A 2010 vam deixar de ser una fundació d’empresa per constituir-nos com a Fundació cívica, obrint el Patronat a la participació de persones procedents de diferents àmbits (associatiu, educatiu, empresarial, Administració local) i és així com vam cedir el control de la fundació a la ciutadania. El Centre Cívic de Novessendes es consolida com un espai de dinamització d’activitats d’interés per a les persones i la comunitat, on participen altres organitzacions. Pots consultar les nostres memòries econòmiques i d’activitat, per a nosaltres és molt important la transparència i la confiança.

La nostra inspiració d’origen és una vàlida referència per al nostre camí:

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara s’acosta.
I quan creieu que arribeu,
sapigueu trobar novessendes.

 

Amb la col.laboració:

economía_bien_comun

 

Financiat per: