Agraïments

Publicat per en Noticies del projecte

Des de la Fundació Novessendes, volem agrair a les diferents administracions públiques, ONGs, representants de governs, organitzacions de la societat civil, sector acadèmic i sector privat, que han cregut en el nostre projecte, participant activament en aquesta xicoteta aliança per al desenvolupament sostenible.