Com naix aquest projecte?

La Fundació Novessendes som membres i acollim les reunions del Camp d’Energia de l’EBC a Castelló, des de la seua constitució. Aquest grup forma part, al mateix temps, de l’Associació Valenciana EBC (AVEBC). Som una associació nascuda davall el convenciment que una Economia per al Bé Comú és imprescindible per a aconseguir una societat més justa, més responsable, més igualitària, més respectuosa i molt més humanitzada.

L’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (AVFEBC), no és més que la confluència de persones amb inquietuds socials que a mitjans del 2012 creen el Camp d’Energia de València, format per voluntaris pertanyents a distints àmbits de la societat, involucrats i compromesos amb la idea de que un canvi en els paradigmes actuals de l’economia, no sols és possible, sinó que és necessari.

En aquest escenari, la Fundació Cívica Novessendes observa una oportunitat en aquesta aliança natural entre estos grups de treball i posa sobre la taula de debat les aportacions que es podrien realitzar des de l’AVFEBC, juntament amb els seus Camps d’Energia d’Alacant i Castelló, a la nova agenda valenciana de desenvolupament. El pla d’actuació de dita associació per al 2017 tenia marcades les seues actuacions cap a tres col·lectius amb l’objectiu d’establir aliances publicoprivades.

Els inicis d’este projecte es basen en un exercici en què es demanava relacionar les propostes de l’Economia del Bé Comú (EBC) amb les conclusions del CESE i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

economia_bien_comun