Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objetius de Desenvolupament del Mil·lenni que es van llançar en 2000 van fixar el 2015 com l’any objectiu.”Reconeixent l’èxit d’estos objectius – i el fet de que una nova agenda de desenvolupament es necessitava per a després de 2015 – els països van acordar en 2012 a Río+20, la Conferència sobre el Desenrotllament Sostenible, establir un grup de treball obert per a desenvolupar un conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible.”

Després de més d’un any de negociacions, el Grup de Treball Obert va presentar la seua recomanació per als 17 objectius de desenvolupament sostenible. Hi ha 17 objectius de desenrotllament sostenible amb 169 metes a diferència dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) amb 21 metes. Els complexos desafiaments que existixen en el món hui en dia exigixen que una àmplia gamma de qüestions estiguen cobertes. És, així mateix, fonamental abordar les causes fonamentals dels problemes i no sols els símptomes. A diferència dels ODM, que van ser elaborats per un grup d’experts a porta tancada, els Objectius de Desenvolupament Sostenible són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar als 193 Estats Membres de l’ONU i també la participació sense precedents de la societat civil i altres parts interessades. Açò va portar a la representació d’una àmplia gamma d’interessos i perspectives.

Objetivos_desarrollo-sostenibleEls objectius són d’ampli abast, ja que s’abordaran els elements interconnectats del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. Els ODM es van centrar principalment en l’agenda social. Els ODM estaven dirigits als països en desenvolupament, en particular els més pobres, mentres que els objectius de desenrotllament sostenible s’aplicaran a tot el món, els rics i els pobres”.