Qui som?

Un projecte organitzat per:

novessendes

Com ja coneixen els ciutadans de la localitat de Betxí, portem des de l’any 2003 realitzant diversos programes educatius en col·laboració amb algunes administracions locals i des del 2007 vam obrirles portes del centre cívic als ciutadans.En el 2009 vam realitzar un procés per a convertir-nos en Fundació Cívica, constituint un patronat obert i representatiu. Una Fundació Cívica és una organització sense ànim de lucre que perseguix fins d’interés general en un context generalment local, contribuint a la millora de la qualitat de vida comunitària per mitjà del compromís cívic.
A més d’atraure i desplegar recursos, les fundacions cíviques exercixen funcions vitals en una sèrie de formes de lideratge comunitari. Hui en dia la participació és una eina central en el desenvolupamentt i solidaritat, i és considerada un factor clau per a l’èxit dels projectes per diversos motius i així ho assumix plenament la Fundació Novessendes en les seues àrees d’actuació.
La nostra visió de futur s’orienta a fomentar el compromís cívic i responsabilitat social tant en individus, organitzacions, institucions i empreses. Volem arribar a ser un referent en la nostra comunitat, una via i una instrument per a enfortir la democràcia més autèntica, per a promoure l’articulació d’actuacions que fomenten i permeten la implicació dels ciutadans en un desenvolupament local que siga beneficis per a tots i que siga sostenible.
El Centre Cívic de Novessendes es consolida com un espai de dinamització d’activitats d’interés per a les persones i la comunitat, on participen altres organitzacions. Pots consultar les nostres memòries econòmiques i d’activitat, per a nosaltres és molt important la transparència i la confiança.
La nostra inspiració d’origen és una vàlida referència per al nostre camí:

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara s’acosta.
I quan creieu que arribeu,
sapigueu trobar novessendes.

 

Amb la col.laboració:

economía_bien_comun

 

Financiat per:

generalitat_Valenciana